Elektroterapi - Medical Park Fizik Tedavi Kliniği

Elektroterapi

Ağrı doku hasarına yönelik endojen (içsel) bir uyarıdır. Risk ortadan kalktığında veya hasar onarıldığında ağrı da kaybolur. Ancak bazı durumlarda ağrı, doku hasarı iyileştikten sonra devam edebilir veya bir doku hasarı olmadan da ortaya çıkabilir. Ağrı tanısı için ilk basamak iyi bir anamnezle (hikâye) birlikte sistemleri gözden geçirmek, ağrının yerini, şiddetini, niteliğini, süresini, ağrıyı artıran ve azaltan faktörleri, yarattığı fiziksel psikolojik maluliyeti belirlemektir. Ayrıntılı bir lökomotor (kas-iskelet) sistem muayenesi ve gerektiğinde biyokimyasal, serolojik, radyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler yapılmalıdır.

elektroterapi

Ağrı Tedavisi

Ağrı tedavisi hasta için zor bir süreçtir. Ekip çalışması gerektirir. Tedavide birçok medikal ve cerrahi yöntem olmasına rağmen, tüm uğraşlara rağmen iyi bir sonuç elde edilemeyebilir.

Günümüz insanının bedeniyle ilişkisi çok karmaşık ilişkiler yumağı halindedir. İnsan sağlığının değerini anladığında bedenine özen göstermekte neredeyse kuş sütüyle besleyip, pamuklara sarıp sarmaladığı “bebek” gibi bakmaya başlamaktadır. Ama bu ilişkide bir eksiklik var. Zihnimizle organlarımızın; ruhumuzla bedenimizin arasını açmışız bir kere! Bedenimizdeki hastalıklar, deformasyonlar, akıp geçen zamanın bıraktığı izlerin birikimidir. Hele o ağrılar yok mu? Çektiği kronik ağrılar yüzünden mümkün olsa, bir giysiden soyunur gibi bedenini oracıkta terk edip hızla uzaklaşmak isteyecek insanlar tanıyorum.

Kronik ağrılar insanları bedenlerine düşman, hayata küskün kılmaktadır. İnsan ağrıları nedeniyle büyük bir umutsuzluğa düşüyor ve hayattan kaçıyor. Asıl felaket o anda başlıyor. Hayattan kaçtıkça, ağrıya daha çok yakalanıyorsunuz… Hareketsizlik çözüm değil!

Elektroterapi Uygulaması

Kronik ağrısı olanlar hareketsizliği tercih ederler. Bedenlerinin limitlerini test etmekten kaçınırlar! Böylece hem kendileri hem de çevreleri için hayat kâbusa dönüşür. Atılacak ilk adım bu tercihe direnmektir! Fizik tedavide alçak frekanslı elektrik akımları ile uygun bir dermatomun (sinir ağı), periferik sinirlerin veya omuriliğin uyarılması spinal kordda endojen opiatları uyararak veya ağrı kapısını kapatarak analjezik(ağrı kesici) etki gösterebilirler. Bu şekilde olguların yaklaşık %50’sinde ağrıda azalma sağlanabilir.

Elektroterapi medikal tedavi ile kombine edildiğinde daha iyi sonuç almak mümkündür. Sağlam kasların aktif kontraksiyonu da (kasılması) elektroterapi benzeri etkiyle ağrı duyusunu inhibe edebilir. Aktif egzersiz programları ve rekreasyonal aktiviteler ağrı tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ağrı tedavisi uygun bir rehabilitasyon programı ile birlikte yürütülmelidir.